خدمات فراساحل

شرکت توانایی ارائه خدمات بشکل گسترده ای را دارا بوده که از جمله اهم خدمات بشرح زیر می باشد:

  • هماهنگی و اقدام لازم جهت تحویل تجهیزات و قطعات مورد نیاز سکوهای فرا ساحل
  • تهیه واحدهای شناور خدماتی جهت تحویل آذوقه، خدمات پزشکی و سایر موارد
  • انجام امور گمرگی، کاپوتاژ و امور اسنادی جهت تحویل کالاهای مورد نیاز
  • انجام کلیه امور نقل و انتقالات پرسنل سکوها اعم از ایرانی و خارجی

خدمات فراساحل