نمایـندگی کشتی
نمایـندگی کشتی

نمایندگان کشتیرانی امواج دریا حسب درخواست کارفرما در تمام، جزایر ایرانی و حوزه خلیخ فارس و دریای عمان آماده خدمات رسانی به کشتیهای تحت نمایندگی می باشند. خدمات این شرکت در بر گیرنده انواع کشتی ها و شناورها منجمله تانکرها، انواع کشتیهای ...

بیشتر بدانیم

امور خدمه کشتی ها
امور خدمه کشتی ها

با بهره گیری از تیم عملیاتی مجرب و کارآمد، شرکت مبادرت به خدمات رسانی در زمینه جابجایی خدمه کشتیها در تمامی بنادر می نماید. از جمله خدمات مذکور می توان به موارد زیر اشاره نمود:
هماهنگی جهت اخذ ویزا برای کلیه دریانوردان دارای ...

بیشتر بدانیم

خدمات جانبی
خدمات جانبی

شرکت بسته به نیاز کشتی های تحت نمایندگی قادر به ارائه خدمات زیر از طریق سایر شرکت ها و پیمانکاران معتمد نیز میباشند:
ترخیص و تحویل قطعات یدکی و ملزومات کشتی سوخت رسانی و آبرسانی به کشتی ها خدمات تخلیه، بارگیری و بارشماری جابحایی ...

بیشتر بدانیم

خدمات فراساحل
خدمات فراساحل

شرکت توانایی ارائه خدمات بشکل گسترده ای را دارا بوده که از جمله اهم خدمات بشرح زیر می باشد:
هماهنگی و اقدام لازم جهت تحویل تجهیزات و قطعات مورد نیاز سکوهای فرا ساحل تهیه واحدهای شناور خدماتی جهت تحویل آذوقه، خدمات پزشکی و ...

بیشتر بدانیم