رضایتمندی مشتری

ميزان تخصص و تجربه كاركنان شركت،در انجام امور محوله و ارائه اطلاعات در مورد فعاليتها،تجهيزات و روند كاركرد به مشتريان
نحوه برخورد و احترام متقابل و توجه كاركنان ارائه دهنده خدمات به مشتريان
رسیدگی و پاسخگویی مناسب و بموقع به درخواست ها و نقطه نظرات
تهیه و تحویل بموقع مدارک و اطلاعات خواسته شده
روند انتخاب تامین‌کنندگان واعمال کنترل‌های لازم
مجموع امتیازات 0
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
ایمیل
سایر نظرات و پیشنهادات